Klik for at komme til forsiden

Planarbejde

Mariagerfjord Kommune skal have nyt rensningsanlæg

Mariagerfjord Kommune har vedtaget Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen 2007-2012, hvor strategien for den fremtidige spildevandsrensning i Mariagerfjord Kommune er fastlagt. Tillægget indeholder en principbeslutning om, at den fremtidige spildevandsrensning skal baseres på ét renseanlæg fælles for hele kommunen. På baggrund af tillægget til Spildevandsplanen har Mariagerfjord Spildevand a/s anmodet Mariagerfjord Kommune om at igangsætte planarbejdet.

Mariagerfjord Kommune har nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, hvori der indgår en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for opførelse af et nyt renseanlæg og oplevelsescenter i tilknytning til renseanlægget.

Kommuneplantillæggets indhold
Tillæg nr. 5 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-2021 indeholder en ny retningslinie 2.6.3 for placering af et nyt renseanlæg på ét af to arealer, hvor der kan lokalplanlægges for et område til et nyt renseanlæg med tilhørende oplevelsescenter. De to arealer ligger ved henholdsvis Buddum og Øster Lovnkær. Samtidig udlægges der i kommuneplantillægget to nye rammeområder BUD.O.2 og BUD.O.3 til offentligt formål i form af et renseanlæg ved henholdsvis Buddum og Øster Lovnkær.

Forslag til kommuneplantillæg skal ledsages af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Der fremlægges derfor forslag til VVM-redegørelse samtidig med fremlæggelsen af ovennævnte kommuneplantillæg.

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse fremlægges i offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget med den tilhørende VVM-redegørelse. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord byråd behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Hvor kan jeg se materialet?
Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse kan ses på Hadsund bibliotek og på de fire rådhuse i henholdsvis Arden, Mariager, Hadsund og Hobro, hvor de er fremlagt fra den 5. oktober 2010. Materialet kan også ses her på siden, samtidig med at du kan finde baggrundsmateriale.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 5

VVM Mariagerfjord Renseanlæg

DHI Rapport 15.12-09

Natura 2000 konsekvensredegørelse

Tidslinie fra foråret 2009-2011

Tidligere fremlagt materiale:
Fremtidig strategi for renseanlæg i Mariagerfjord Kommune, april 2009

Nyt renseanlæg. Idéoplæg 17.06-09

Screening for VVM
VVM-anmeldelse

Pressemeddelelse - oktober 2009

Notat fra bygherre om alternative placeringer 16.12-09

Referat af møde mellem Mariagerfjord Kommune og initiativgruppen d. 18. 12. 2009

Ideoplæg - Supplerende høring om nyt renseanlæg

Notat vedr. kommentarer til alternative placeringsmuligheder for et nyt Mariager-fjord Renseanlæg, 16.12.2009 
  
Notat vedr. kommentarer til konfliktafgrænsning, 08.01.2010
   
Notat vedr. kommentar til operationelle udledningskriterier (badevandskriterier), 10.02.2010
   
Supplerende bygherrenotat vedr. økonomi, koter og lugtforhold, 22.02.2010

Læs mere på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside

Samarbejdspartnere

Orbicon A/S
Mariagerfjord Spildevand a/s har valgt Orbicon A/S som bygherrerådgiver for etablering af det nye renseanlæg i totalentreprise.

Se Orbicons hjemmeside

Envidan A/S
Mariagerfjord Spildevand a/s har valgt Envidan A/S som rådgiver for etablering af afskærende kloakanlæg fra Hadsund og Ø. Hurup-området til det nye renseanlæg.

Se Envidans hjemmeside

 
Nyheder 
Sidst opdateret den 05-10-2010 11:22
Mariagerfjord Vandservice a/s
Østergade 11
9510 Arden
Telefon 97 11 36 29