Klik for at komme til forsiden

Tidsplan

Det nye renseanlæg påregnes at stå færdigt og klar til idriftsættelse medio 2013.

Projektet består af følgende faser:

  1. Forundersøgelsesfase, hvor der vil blive foretaget en screening af relevante områder for placering af det nye anlæg samt udledningspunkt. 

  2. Godkendelsesfase, hvor der udarbejdes planer for miljøvurdering samt oplæg til VVM redegørelse herunder kontakt til lodsejere i forbindelse med arealerhvervelse. Pågår i øjeblikket.

  3. Tilbudsgrundlagsfase, hvor vi udarbejder et komplet tilbudsgrundlag for afholdelse af en tilbudskonkurrence om levering af et nyt renseanlæg udbudt i totalentreprise.

  4. Fase for EU-udbud, tilbudsvurdering og kontraktindgåelse.

  5. Anlægsfase for etablering af det nye renseanlæg, herunder idriftsættelse, indkøring,garantieftervisninger samt afleveringsforretning.
     

Se tidsplanen her...

Samarbejdspartnere

Orbicon A/S
Mariagerfjord Spildevand a/s har valgt Orbicon A/S som bygherrerådgiver for etablering af det nye renseanlæg i totalentreprise.

Se Orbicons hjemmeside

Envidan A/S
Mariagerfjord Spildevand a/s har valgt Envidan A/S som rådgiver for etablering af afskærende kloakanlæg fra Hadsund og Ø. Hurup-området til det nye renseanlæg.

Se Envidans hjemmeside

 
Nyheder 
Sidst opdateret den 05-10-2010 11:32
Mariagerfjord Vandservice a/s
Østergade 11
9510 Arden
Telefon 97 11 36 29